MENTORPROGRAMMID

Mentorlus on suhe, mille käigus üks isik aitab juhtida teist isikut eesmärkide täitmiseni. See on õppimise ja arenemise partnerlussuhe kahe inimese vahel. Olen mentorina olemas nii sinu kui ka sinu meeskonna jaoks. Meeskonnaprogramme vaata SIIT. Olgu teemadeks vaimne tervis, eesmärgistamine, motivatsioon, distsipliin, ajajuhtimine ja produktiivsus või üleüldine soov töö- ja tegutsemismotivatsiooni suurendada mistahes positiivset muutust vajavas valdkonnas. Mentorprogramm on hästi isiklik ja disainitud sinu vajaduste põhjal. 

TEADLIKU MÕTTEVIISI KIIRABI

Sobib sulle, kui valitsev tunne on segadus. Sa ei tea päris täpselt millest see tingitud on, kus sa olla tahad, aga tunnistad, et tunned rahulolematust oma praeguse eluga. Ühekordne kohtumine, mis ilmselt ei aita sul jäädavalt suhtumist iseendasse ja oma võimetesse muuta, küll aga saame teha esimese kohtumise mingil kindlal teemal, milles abi vajad. Olgu selleks eesmärgi seadmine, ajajuhtimine ja produktiivsuse tõstmine, stress ja stressijuhtimine või mistahes muu vaimse enesejuhtimise alla käiv teema. KESTUS: 2 TUNDI

LÜHENDATUD MENTORPROGRAMM "KUS, MIKS, KUHU, KUIDAS?"

Sobib sulle, kui tahad oma elus viia läbi mingi teatud muutuse ja soovid alustamiseks minu kui mentori tuge.

Neljast kohtumisest ja individuaalõppest koosnev mentorprogramm, mis aitab sul aru saada: kus sa täna oled, mis mõtteviis sind siia toonud on, kuidas uut mõtteviisi omandada ja uusi eesmärke seada ning kuidas vajalikku muutust juhtida.

KESTUS: 1 KUU

MEISTRI MENTORPROGRAMM "MINAPILDI RESTART"

Sobib sulle, kui soovid viia läbi mistahes positiivse muudatuse oma elus ja soovid teekonna vältel minu, kui mentori, tuge ja nõustamist. Individuaalne mentorprogramm, kus olen mina sinu kõrval sinu muutuste teekonnal. Käime programmis läbi kõik vajalikud muutuste 12 alateemat – eesmärgi seadmisest muutuse loomiseni. Kohtumisi on kokku 12 ( 1,5 tundi korraga) ja sisaldab ka iseseisvaid ülesandeid ja praktilisi harjutusi.Teekonnal omandad: Enesemotivatsiooni ja isiklike eesmärkide seadmise oskuse; Stressi juhtimise; Praktilised tõhusad ajakasutuse tehnikad; oskuse enda käitumist ja hoiakuid ära tunda ja muuta; paindliku emotsionaalsuse ja emotsioonide juhtimise kunsti; teadmised tervise hoidmise kohta; lõõgastumistehnikad. KESTUS: 3 KUUD